• Telefon


    0 (312) 472 91 61

  • E-Posta Adresi


    info@somersondaj.com.tr

Uzaktan Algılama Çalışmaları

Hava fotoğraflarının yorumu jeotermal aramada ilk adımdır. Fotoğraflar yapısal analiz, jeolojik harita yapma ve topografyası zor alanlarda jeofizik ölçümlerde kullanılır. Eğer bölgesel ve stratigrafik çatı iyi bilinmiyorsa havadan yapılan manyetik ölçümleri, ucuz olarak ek bilgi sağlar. Benzer olarak Landsat, Terra ASTER uydu görüntüleri pafta bazında (1/100000) temin edilip veri işlemden geçirilerek sıcaklık dağılımı, tektonik çizgisellikler ve alterasyon zonları belirlenmektedir.