• Telefon


    0 (312) 472 91 61

  • E-Posta Adresi


    info@somersondaj.com.tr

Literatür Çalışması

Tüm arama programları, ister detaylı ister keşif çalışması olsun, var olan tüm verilerin toplanması ve incelenmesiyle başlar. Ülkemizde bu tür bilgilere, yerbilimleriyle uğraşan başta MTADSİ ve TPAO gibi kurumların yanında, üniversitelerin ilgili bölümlerinden ulaşılabilmektedir. Literatür çalışması en hızlı ve ekonomik arama yöntemidir.

Bu nedenle öncelikli olarak sahada daha önce yapılan çalışmaların bir değerlendirilmesi yapılmakta, eksik görülen çalışmalar için bir program oluşturulmaktadır.