• Telefon


  0 (312) 472 91 61

 • E-Posta Adresi


  info@somersondaj.com.tr

Kuyu Tamamlama Testleri

Kuyu tamamlama testleri:

Kuyu tamamlama testleri kuyudaki potansiyel besleme noktalarını (akifer) belirlemek ve toplam etkin geçirgenliği tahmin etmekte kullanılır. Bazı durumlarda, birkaç değişik beslenme noktasının ayrı ayrı geçirgenliklerini tahmin etmek mümkün olabilmektedir
Su baskın rezervuarlarda kuyu tamamlama testleri, kuyuya soğuk-su basılarak yapılır. Eğer kuyuda bir tek beslenme noktası varsa, bu beslenme noktasının derinliği ve geçirgenliği kolayca tespit edilebilir. Ama bir çok kuyuda değişik geçirgenliklere sahip birden fazla beslenme noktası bulunur ve buda testlerin yorumlanmasını güçleştirir.

Su kaybı testleri:Başarılı bir su kaybı testinde, kuyuya sabit debide su basılırken alınan sıcaklık profilleri, geçirgen seviyelerin belirlenmesini sağlar. Bu testlerin yorumlanmasıyla, kuyudaki farklı kaçak seviyeleri tespit edebilmektedir.

ornek

Toplam Geçirgenlik Testleri:
Kuyuya, faklı debilerde soğuk su basılırken, akifer seviyesi karşına indirilmiş bir basınç ölçüm ve kayıt cihazıyla, basınç verileri toplanır. Bu testin uygulanabilmesi için yeterli soğuk su stoğunun ve yüksek basınç ve debi üretebilen bir pompanın kuyu-başında hazır olması gerekir. Su basımı sırasında, debiler sabit tutulmalı ve işlem kesintisiz yürütülmelidir.

Girişim Testleri:
Girişim testlerinden; depolanabilirlik ve transmissivite değerleri bulunabilir. Basit doğrusal sınırlar (Faylar) veya beslenme hatları gibi  unsurlar girişim testleri yardımıyla hesaplanabilir.

 

Kabuklaşma İnhibitörü:

Su içindeki CO2 derişimi; su kimyası, yoğunluk ve PH, ayrılma noktası (sıvı fazdan gaz ve sudan oluşan iki faza geçiş noktası – flash point) derinlik ilişkisi, kayaç değişimi ve kalsit çökelmesi (kabuklaşma) gibi özellikleri doğrudan etkiler.
CO2 nin akışkandan ayrılmasıyla basınçta bir düşüm gözlenir ve akışkan içindeki CaCO3 ve MgCO3 kuyu içinde çökelemeye başlar. Bu çökelme zamanla kuyu çağında daralmaya neden olur. Karbonatların kuyuda çökelmesini engellemek için  gaz ayrışma noktasının (Flash point) altındaki bir derinlikte kuyuya fosfanatlı inhibitörler basılarak çökelme engellenir.

Kabuklaşmayı önleyecek en düşük inhibitör debisi, kuyu debisine bağlı olarak ppm cinsinden bulunmaya çalışılır. (En yüksek Ca++ iyonu konstrasyonun sağlandığı en düşük inhibitör debisi, kuyubaşında yapılan  titrasyon deneyleri ile bulunur.)
İnhibitörlerin en etkin olduğu basma derinliği, difüsör derinliği değiştirilerek bulunmaya çalışılır. Difüsörün indirildiği her farklı derinlikte enjeksiyon  ölçümleri tekrarlanır. Böylece, hem inhibitörün difüzyon kuvveti, hem de ayrışmanın başladığı derinlik test edilir.

İnhibitörün kabuklaşmayı kaç saatlik bir süre için önleyebildiği test edilir.  Bunun için, kuyudan alınan inhibitörlü su atmosfer şartlarında bekletilir ve kabuklaşmanın oluşmaya başladığı zaman tespit edilir.

İnhibitörlerin en etkin olduğu basma derinliği, difüsör derinliği değiştirilerek bulunmaya çalışılır. Difüsörün indirildiği her farklı derinlikte enjeksiyon  ölçümleri tekrarlanır. Böylece, hem inhibitörün difüzyon kuvveti, hem de ayrışmanın başladığı derinlik test edilir.
İnhibitörün kabuklaşmayı kaç saatlik bir süre için önleyebildiği test edilir.  Bunun için, kuyudan alınan inhibitörlü su atmosfer şartlarında bekletilir ve kabuklaşmanın oluşmaya başladığı zaman tespit edilir.


 Kimyasal kabuklaşma inhibitörü test düzeneği:

Kabuklaşma inhibitör enjeksiyon sistemini oluşturan bölümler aşağıdaki biçimde sıralanabilir;

 • İnhibitör solüsyon depolama tankı,
 •  Solüsyon karıştırma mikseri,
 • Dozaj pompası,
 • Solüsyon seviye kontrol elektrotu,
 • Emiş hortumu ve süzgeci,
 • Basma borusu ve süzgeci