• Telefon


    0 (312) 472 91 61

  • E-Posta Adresi


    info@somersondaj.com.tr

Jeolojik Çalışmalar

Öncelikli olarak jeotermal alanı oluşturan jeolojik formasyonlar belirlenecek, bu formasyonlara ait tabakaların doğrultu ve eğimi, kaya birimlerinin gözenekliliği ve geçirgenliği, kalınlığı, fay ve çatlak sistemleri, alterasyon zonları, genç fay sistemleri ve birbirleri ile olan ilişkileri ortaya konulacak, jeotermal modeli oluşturan ısıtıcı (mağmatizma-volkanizma), hazne kaya ve örtü kaya ilişkileri tanımlanmaktadır.

Çalışma sonuçlarına bağlı olarak sahanın 1/25.000 ölçekli jeolojik haritası hazırlanmakta veya mevcut haritalar revize edilmektedir.