• Telefon


    0 (312) 472 91 61

  • E-Posta Adresi


    info@somersondaj.com.tr

Hidro – Jeokimya Çalışmları

Maksimum aktivite merkezi ve yakın çevresinin belirlenmesi, potansiyel açısından sahanın tedrici olarak hangi yöne azalma gösterdiğinin tespit edilmesi amacıyla jeokimyasal açıdan su gaz ve toprak gazları üzerinde şu çalışmalar yapılmaktadır. Sahanın dört yanında bulunan akışkanların örneklenmesi ve bu örneklerden pH, EC, TDS, SiO2, Na, K, Ca, Mg, F, Cl, SO4, HCO3, Fe, Mn ve B analizlerinin yapılması, yine bu örneklerden yararlanarak SiO2, Cl/B, Na/K, Cl/F, Cl/SO4, Cl/HCO3 izo-konsantrasyon haritalarının çizilmesi ve sahanın olası akiferlerinin ayrıt edilmesi. Bunların dışında kimyasal konsantrasyonu hızla değişen bazı parametrelere daha iyi ulaşabilmek, indirgenme ve yükseltgenme gibi dönüşümleri önlemek için kaynakbaşı analizleri yapılmaktadır.

 

Sıcaksu kaynakları ve çevresinde bulunan soğuk su kaynaklarından daha önceki tarihlerde yapılan ve literatürlerde geçen Döteryum
(2H), Trityum (3H) ve Oksijen-18 (18O) değerleri kullanılarak sahanın beslenme bölgesi, suyun yeraltında kalış süresi, karışım bölgeleri ve beslenme yönleri saptanmaktadır.

Hidrojeokimyasal çalışmalar ile su kimyası su-kayaç ilişkileri, olası çevresel etkisi tanımlanmakta, derinlerdeki rezervuar sıcaklıklarına ilişkin jeotermometre hesaplamaları yapılmaktadır. Yapılan çalışmada ayrıca, beslenme alanları, sıcak ve soğuk sular arasındaki ilişkiler, suların yüzeye çıkış şekilleri ve yerleri belirlenmekte, bir hidrotermal model oluşturulmaktadır.

Sahada toprak gazlarından, Radon (Rn) ve Karbondioksit (CO2) gazları karelaj sistemi ile 1 metre derinlikte ölçülmekte ve bu ölçümler sonucunda sahanın birincil ve ikincil aktivite merkezleri ile tektonik uzanımları belirlenmektedir.